Πλευρωτός ο ερύγκιος ποικ. της φέρουλας (Pleurotus eryngii var. ferulae)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...