Κατηγορία: Αμφίβια

0

Πράσινος φρύνος (Bufo viridis)

Τελικό μήκος έως και 10 εκ., συνήθως όμως μικρότερο και σπάνια μεγαλύτερο. Τα θηλυκά μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Συναντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα, ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα ή ξηρές περιοχές. Εδαφόβιος και κυρίως νυκτόβιος...

0

Βάτραχος του Μπεντριάγκα (Pelophylax bedriagae)

Τελικό μήκος έως 15 εκ., συνήθως μικρότερο. Ημερόβιος, ντροπαλός που συνήθως λιάζεται έξω από το νερό και βουτά μέσα σε αυτό όταν αισθανθεί κίνδυνο. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα. Ζευγαρώνει την άνοιξη και τα θηλυκά...

0

Πηλοβάτης (Pelobates syriacus)

Τελικό μήκος έως και 9 εκ., συνήθως όμως μικρότερο. Τα θηλυκά μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Προτιμά ανοιχτά ενδιαιτήματα με υγρασία, όπως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες, εποχιακές λίμνες και χορταρόλιμνες, συνήθως στο επίπεδο...