Συντάκτης: Fwtw Konsola

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)-Greenshank

Διαγνωστικό στοιχείο: είναι τα πράσινα πόδια, το ελαφρά προς τα πάνω κυρτωμένο του ράμφος και ο λευκός χρωματισμός του ουροπηγαίου, που εκτείνεται μέχρι το πάνω μέρος της ράχης. Μέγεθος: 30-34 εκ. (ΑΦ): 55-62 εκ....

Η Λήμνος το Φθινόπωρο: περιοχή Κουκονήσι.

Το Κουκονήσι Το Κουκονήσι είναι μια νησίδα στον κόλπο του Μούδρου, που κυριαρχείται από αλόφιλη βλάστηση. Είναι μια μικρή ωοειδής νησίδα που βρίσκεται ΒΑ του Μούδρου με έκταση 140 στρέμματα περίπου και υψόμετρο 10 μ. Από...

Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Η Αργιόπη (Argiope bruennichi) είναι μια αράχνη της οικογένειας Araneidae και της υπόταξης Araneomorphae, η οποία απαντάται σε όλον τον κόσμο. H Αργιόπη είναι μια από τις μεγαλύτερες αράχνες της Ευρώπης. Το μέγεθος των...

Μαρούβιο (Marrubium peregrinum)

Στο γένος Marrubium (που σημαίνει πικρός χυμός) ανήκουν 40 περίπου είδη τα 7 εκ των οποίων εντοπίζονται και στην Ελλάδα. Το Marrubium peregrinum μπορεί να ξεχωρίσει σχετικά εύκολα από την υπόλοιπη βλάστηση λόγω του χρώματος...

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Μ 18 εκ. Η Σταχτοσουσουράδα έχει γκρι ράχη και κίτρινη κοιλιά και όπως όλες οι σουσουράδες χαρακτηρίζεται από τα λεπτέ ποδιά και ράμφος καθώς και από την μακριά ουρά. Στο είδος παρατηρείται εποχιακός αλλά...

Οι περίεργοι σχηματισμοί στο Φαρακλό Λήμνου

Η περιοχή Το Γεωλογικό Πάρκο Φαρακλό ή «Φραγκοκέφαλα» όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, βρίσκεται βόρεια της Λήμνου κοντά στο χωριό Ατσική και μετά από το χωριό Προπούλι. Οι περίεργοι σφαιροειδής γεωλογικοί σχηματισμοί, με τις...

Η έρημος, η Σαχάρα της Ελλάδας και της Ευρώπης: οι παχιές άμδες!

Η περιοχή Η Λήμνος είναι ένα από τα γνωστά «ξερονήσια» του Αιγαίου, με την παρουσία λίγων δέντρων βαλανιδιάς (Quercusithaburensis subsp. macrolepis), θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και μεγάλες εκτάσεις με φρύγανα. Στη βόρεια όμως πλευρά της...

Οι Βαλανιδιές της Λήμνου (μέρος ΙΙ)

Η Βαλανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) είναι ένα αιωνόβιο  δέντρο, με διάρκεια ζωής πολύ περισσότερο από 200 χρόνια, είναι φυλλοβόλο ή ημιαειθαλές, με στρογγυλεμένη κόμη, ύψους περίπου 15μ. και χαρακτηρίζεται από τα πολύ μεγάλα...

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Μ 27-31 εκ. Κοινό είδος το οποίο αναπαράγεται σε λίμνες, ποτάμια, κανάλια κ.α με πυκνή βλάστηση. Συνήθως παραμένει κρυμμένη, αλλά σε μερικές περιοχές είναι τολμηρή και γυροφέρνει στο ανοικτό γρασίδι κοντά στις όχθες ή...

Η Αλυκή της Λήμνου

Περιγραφή περιοχής Η Αλυκή Λήμνου είναι μια λίμνη με υφάλμυρα νερά, αφού έχει εκροές και από την θάλασσα αλλά και από την αποστράγγιση βρόχινου νερού, η οποία πραγματοποιείται από την λεκάνη απορροής της περιοχής....