Ετικέτα: birdwatching

0

Παρατήρηση πουλιών στο νησί της Λήμνου (Birdwatching)

Το φυσικό περιβάλλον του νησιού της Λήμνου έχει την ιδιαιτερότητα των αντιθέσεων, αφού οι εκτεταμένες καλλιέργειες σιτηρών, αμπελιών και οπωροκηπευτικών διαδέχονται εκτάσεις φρυγανικής βλάστησης με κυρίαρχα είδη την αστοιβή –Sarcopoterium spinosum, το θυμάρι –Thymus...

0

Bird watching in Lemnos

The natural habitat of the island of Lemnos has the particularity of contrasts, since vast crops of grain, vineyards, fruit and vegetables succeed areas of phrygana vegetation where the main species are thorny burnet...