Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) -common starling or European starling

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...