Ένα έντομο, ένα φυτό και το κρεμεζί χρώμα!!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...