Κατηγορία: Περιοχές

Η Αλυκή της Λήμνου

Περιγραφή περιοχής Η Αλυκή Λήμνου είναι μια λίμνη με υφάλμυρα νερά, αφού έχει εκροές και από την θάλασσα αλλά και από την αποστράγγιση βρόχινου νερού, η οποία πραγματοποιείται από την λεκάνη απορροής της περιοχής....

Το δάσος βαλανιδιών της Λήμνου

Αν όχι όλοι, τότε οι περισσότεροι Λημνιοί έχουμε δεχτεί «πειράγματα» για τη βλάστηση του νησιού μας. -«Δε φυτρώνει δέντρο στη Λήμνο βρε» -«Το ψηλότερο δέντρο σας είναι ο μαϊντανός» κτλ κτλ Όποιος νομίζει ότι...

0

«GR4110006 Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός»

Το παρόν Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», το...