Γάλιο η απαρίνη, κολλιτσίδα (Gallium aparine)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...