Πλευρωτός ο ερύγκιος ποικ. της φέρουλας (Pleurotus eryngii var. ferulae)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...